กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน กับสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →