กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับศูนย์อาเซียน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →