กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานกับกองวิเทศสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง D ๓๐๐ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →