สรุปผลกิจกรรม การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

📍ตรวจสอบผลสถิติการลงทะเบียนได้ที่ https://datastudio.google.com/s/vLSqwRAxXqQ

📍ลิ้งค์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร ค้นหาช่วยชื่อ-นามสกุล https://datastudio.google.com/s/lLdKbdOe9TE

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →