คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน

คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 ปี พ.ศ. 2564 วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต DOC

คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 ปี พ.ศ. 2564 คณะ-วิทยาลัย-ส่วนกลาง DOC

ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานในระบบ

คู่มือการใช้งานระบบการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ