คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน

ขนาดดาวน์โหลด
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต
1342KB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต DOC
111KB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะ วิทยาลัย ส่วนกลาง PDF
884KB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะ วิทยาลัย ส่วนกลาง DOC
111KB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนกลาง
2.5MB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓2.8MB DOWNLOAD
คู่มือประเมินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒2.4MB DOWNLOAD

ตัวอย่างการเขียนผลการดำเนินงานในระบบ

ขนาดดาวน์โหลด
ตัวอย่าง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน องค์ ๑ และองค์ ๓140KB DOWNLOAD
ตัวอย่าง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน องค์ ๒ 412KB DOWNLOAD

คู่มือการใช้งานระบบการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ

ขนาดดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ3.0MB DOWNLOAD