จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้เข้าเยียมชมและประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการ

 

สำหรับท่านที่สนใจ ผลงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

KM-Exhibition-สำนักงานตรวจสอบภายใน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →