ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง เป็นแนวทางให้วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีและกองนิติการได้ดำเนินการต่อไป

  • วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  • กองนิติการ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →