วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจสอบภายในในเข้าร่วมงานวันบุรพาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และเริ่มการเสวนาเรื่อง “บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร “

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →