ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom โดยพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณาร่างคู่มือประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมถึงการขยายขอบเขตที่จะตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาส่วนงานภายในส่วนกลางที่ยังไม่ได้รับการตรวจร่วมถึงส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาการตรวจประเมินฯต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →