ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สถาบันภาษา

๒. ศูนย์อาเซียนศึกษา

๓. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →