ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. กองกิจการนิสิต

๒. กองกิจการวิทยาเขต

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →