เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รองผู้อำนวยการ และ บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ณ อาคารวิปัสนาธุระสมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →