กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสำนักงานทะเบียนและวัดผล

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น G โซน C อาคารเรียนรวม

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →