กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสถาบันภาษา

ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสถาบันภาษา ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา โซน D อาคารเรียนรวม

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →