รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนางาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายใน

10516838_611351698974171_6385268144633602830_n

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนางาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →