ประชุมออนไลน์เพื่อขยายขอบเขตการตรวจประเมินการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาส่วนงานภายในส่วนกลางที่ยังไม่ได้รับการตรวจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อการพัฒนาการตรวจประเมินฯต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →