ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. กองคลังและทรัพย์สิน

๒. กองนิติการ

๓. กองแผนงาน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →