ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

๒. กองวิชาการ

๓. กองกลาง

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →