ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานพระสอนศีลธรรม

๒. สำนักงานประกันคุณภาพ

๓. กองวิเทศสัมพันธ์

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →