ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๓ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. กองสื่อสารองค์กร

๓. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →