ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สถาบันวิปัสสนาธุระ

๒. สำนักงานตรวจสอบภายใน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →