ประกาศขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

🔴🔴 ประกาศขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายจากอธิการบดีและการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

📌ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/ReSgvUmEiYJ6TPxQ7

‼️ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ผู้เข้าฟังต้องลงทะเบียนและจะได้รับวุฒิบัตร 2 ใบ ภาคเช้าและภาคบ่าย

🛑 เรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ————————-🛡สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOM

📍ห้องที่ 1 zoom.us/j/6766961123

📍ห้องที่ 2 zoom.us/j/9998248047

🌐มีวุฒิบัตรให้สำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังบรรยาย📺สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th🛑ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://datastudio.google.com/s/vLSqwRAxXqQ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →