ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. คณะครุศาสตร์

๒. คณะพุทธศาสตร์

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →