ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๑ ส่วนงาน คือ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →