ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. คณะสังคมศาสตร์

๒. คณะมนุษยศาสตร์

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →