ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ (วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →