ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๕ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

๓. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

๔. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

๕. หน่วยวิทยบริการ จ.กำแพงเพชร

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →