ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒๐ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตหนองคาย

๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย

๓. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

๔. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่

๕. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๖. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น

๗. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา

๘. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตอุบลราชธานี

๙. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

๑๐. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

๑๑. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตแพร่

๑๒. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตพะเยา

๑๓. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๔. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

๑๕. สำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

๑๖. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๑๗. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

๑๘. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

๑๙. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

๒๐. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →