ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒๙ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น

๓. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตนครราชสีมา

๔. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

๕. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตแพร่

๖. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

๗. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๘. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๙. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๐. สำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

๑๑. สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

๑๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

๑๓. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

๑๔. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

๑๕. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

๑๖. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๑๗. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

๑๘. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

๑๙. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

๒๐. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๒๑. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

๒๒. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๒๓. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๒๔. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

๒๕. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

๒๖. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

๒๗. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

๒๘. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

๒๙. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

๓๐. หน่วยวิทยบริการ จ.ตาก

๓๑. หน่วยวิทยบริการ จ.อุตรดิตถ์

๓๒. หน่วยวิทยบริการ จ.สงขลา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →