ตรวจนับยอดเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินสดประจำปี 2565 โดยมีบุคลากรของส่วนงานเข้าตรวจสอบส่วนงานต่างๆ ดังนี้

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →