โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับสถาบันการ ศึกษาในกำกับของรัฐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับสถาบันการ ศึกษาในกำกับของรัฐ” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักงานตรวจสอบภายใน #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →