เข้าร่วมทำบุญในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เข้าร่วมทำบุญถวายลูกอมและนมยาคูลย์ จำนวน 300 ขวด เพื่อถวายแก่นิสิตในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →