บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าพบอธิการบดี เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →