กิจกรรมตรวจนับยอดเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2567

ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าสอบทาน การดำเนินงานตรวจนับเงินยอดเงินสดคงเหลือประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 4 ท่าน เข้าตรวจสอบส่วนงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ
2. ส่วนธรรมนิเทศ
3. กองทุนสวัสดิการ
4. สำนักทะเบียนและวัดผล
5. มหาจุฬาบรรณาคาร

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →