เข้าร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2566 บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →