แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

เอกสารการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน สามารถเข้าไปดาวน์โหลด กันได้ที่ http://audit.mcu.ac.th นะคะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อโนทัย บุญทัน (แป๋ว)
กลุ่มงานระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายใน 8789

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →