แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563

Google From

https://forms.gle/zVUHxt8xtbyQJwLg7

หรือ DOWLOAD

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 doc

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 pdf

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →